Officiële regels van AV Fortuna

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Deze statuten zijn notarieeel vastgelegd en in de ALV goedgekeurd. De laatste versie is van 4 maart 2015.

Het huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij de vereniging. Deze regels ondersteunen de statuten. De laatste aanpassing is gemaakt tijdens de ALV 14 oktober 2016.

In het beleidsplan staan de plannen betreffende het te voeren beleid. De vereniging omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. Dit beleidsplan is op de ALV van 4 maart 2015 goedgekeurd.

Bijlage beleidsplan;

 

In de gedragsregels wordt aangegeven hoe wij ons als leden van AV Fortuna dienen te gedragen tegenover andere leden en hoe we omgaan met de accommodatie. 

In deze regels wordt aangegeven hoe atleten en trainers zich dienen te gedragen tijdens gebruik van de baan van AV Fortuna.

 

 

Downloads:

Officiële stukken Overzicht