Concept notulen ALV 17 maart 2017

In maart was er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij een korte terugkoppeling van de hoogtepunten én de concept notulen.

 

Tijdens deze vergadering zijn de 3 vertrekken bestuursleden bedankt  voor hun inzet de afgelopen jaren. 4 Nieuwe bestuursleden zijn vervolgens aangetreden.  

Jaap van Zevenbergen kreeg tijdens de ALV de Ringlever Bokaal vanwege zijn bijzondere prestaties afgelopen jaar.

Remco van der Velden en Hanno Sterk kregen het Fortuna schildje uitgereikt vanwege hun inzet in het belang van de vereniging, zoals de Startersclinic.

Rob Tobé zet zich al lange tijd in voor de vereniging zowel op de baan als op de weg. Daarom wordt hij tijdens de ALV benoemd als Lid van verdienste.

 

Het concept verslag van deze ALV zijn hierbij toegevoegd. 

Downloads:

Bestuur Nieuws overzicht