Uitslag enquête en hoe verder...

Tot afgelopen 14 juni konden jullie deelnemen aan een enquête om inspraak te hebben op het beleid voor de komende jaren binnen Fortuna. De enquête ging over het vrijwilligerswerk binnen de vereniging, de accommodatie, wedstrijden en algemene zaken. Hier een bericht van de voorzitter over de uitkomsten.

Beste leden van AV Fortuna,

Tot afgelopen 14 juni konden jullie deelnemen aan een enquête om inspraak te hebben op het beleid voor de komende jaren binnen Fortuna. De enquête ging over het vrijwilligerswerk binnen de vereniging, de accommodatie, wedstrijden en algemene zaken. Ik moet zeggen dat ik de respons van 29% erg kan waarderen en voor een enquête als deze hoog is. Ook de commentaren waren erg leuk, sommige hartverwarmend maar ook zaten er kritische bij. Sommige namen de enquête dermate serieus door er van uitgegaan dat sommige vragen al daadwerkelijk ten uitvoer zouden worden gebracht. Daarvoor was natuurlijk deze enquête, hoe jullie als leden dachten over bepaalde standpunten.

Voor de komende tijd hebben wij als bestuur een aantal speerpunten vastgesteld waarbij de uitslag- en ontvangen informatie van de enquête ons hopelijk gaat helpen bij het realiseren hiervan. Zij die hebben aangegeven informatie te willen ontvangen of daadwerkelijk aangegeven hebben voor bepaalde functies binnen de vereniging beschikbaar te zijn kunnen een uitnodiging per email of telefoon krijgen voor het bijwonen van een informatieavond, gevraagd worden te helpen of aanwezig te zijn bij een bijeenkomst tot het oprichten van een commissie.

De speerpunten voor de komende tijd zijn:

  • Het aanvullen van ons trainerscorps
  • De WOC-weg weer op sterkte brengen en hulp bij wedstrijden
  • Assistentie bij de schoolsportdagen vanaf september
  • Het instellen van een bouwcommissie voor een nieuwe accommodatie.

De aangekondigde geschenkbonnen gaan naar (willekeurig gekozen met blinddoek) :

  • Michel Sap
  • Susanne Arts
  • Amber Aarssen

Bovenstaande leden graag even mailtje sturen naar voorzitter@avfortuna.nl zodat we een en ander in orde kunnen maken. Gaan we natuurlijk een fotomomentje van maken.

Hieronder een beknopte samenvatting van de uitslag enquête tot aan sectie wedstrijden. Deze sectie moet verder worden uitgewerkt, neemt wat meer tijd in beslag.

 

Enquête ingevuld door 217 personen

Type lid:

Wegatleet                                                                                                        63%

Baanatleet                                                                                                       14%

Ouder verzorger                                                                                          11%

Overig                                                                                                                12%

 

Leeftijd categorie:

<17 jaar                                                                                                             16%

18 - 35 jaar                                                                                                       16%

36 - 50 jaar                                                                                                       26%

>50 jaar                                                                                                             42%

 

 

Doe je op dit moment vrijwilligerswerk:

 NEE                                                                                                                     52%

JA                                                                                                                         48%

 

Zou je contributie verhoging willen ipv zo nu en dan vrijwilligerswerk doen

 NEE                                                                                                                     72%

JA                                                                                                                         28%

 

Als je vrijwilligerswerk zou willen doen waarvoor kunnen wij je benaderen:

Onderhoud baan                                                                                           16 pers.

Administratief                                                                                                14 pers.

Notuleren                                                                                                          1 pers.

Denktank nieuwe wedstrijden                                                                15 pers.

Ondersteuning schoolsportdagen                                                         13 pers.

Helpen bij wegwedstrijden                                                                      51 pers.

Jury/scheids/wedstrijdleider/verkeersregelaar                           13 pers.

Materiaalploeg                                                                                                 5 pers.

Helpen bij baan wedstrijden                                                                    16 pers.

Weet nog niet wat, kom graag naar voorlichtingsavond          12 pers.

Sponsorcommissie                                                                                         1 pers.

Diverse losse opmerkingen, niet direct in te delen                     25 pers.

 

Zou je plaats willen nemen in een commissie:

Nee                                                                                                                     33 pers.

Ambieer een bestuursfunctie                                                                   2 pers.

Sponsorcommissie                                                                                         1 pers.

Communicatie en PR                                                                                     2 pers.

Feestcommissie 2018                                                                                    8 pers.

Weet nog niet wat, kom graag naar voorlichtingsavond                               20 pers.

Divers, niet direct te definiëren                                                                              25 pers.

 

Zou je trainer willen worden:

Nee                                                                                                                     61%

Ben het al                                                                                                         19%

Misschien wil hier wel meer over weten                                       17% (38 personen)

Ja                                                                                                                           3% (7 personen)

 

Is eigen accommodatie gewenst:

Ja ook als de contributie omhoog zou moeten gaan                      50% (109 pers)

Ja alleen als contributie gelijk blijft                                                        18% ( 39 pers)

Nee                                                                                                                           32% (69 pers)

  

Indien ja, wat voor faciliteiten:

Kantine                                                                                                               90% (137)

Eigen horeca                                                                                                   59% ( 89)

Kleedkamers                                                                                                   66% (100)

Natte ruimtes                                                                                                 54% (82)

Overdekte training faciliteit                                                                  41% (62)

Tribune                                                                                                                23% (35)

Groter materiaalhok                                                                                    25% (38)

Overig, niet direct te definiëren                                                                   (11)

 

Indien overdekte training faciliteiten, welke (80)

60 meter sprintbaan                                                                                    65% (52)

Hoogspringen                                                                                                 44% (35)

Verspringen                                                                                                    53% (42)

Kogelstoten                                                                                                     36% (29)

Polsstokhoog springen                                                                               18% (14)

Groter krachhonk                                                                                         61% (49)

Overig, niet direct te definiëren                                                                      (20)

 

Genoeg vrijwilligers die zich hebben aangeboden bij eventuele nieuwe accommodatie voor bardiensten; onderhoud; etc etc

 Interesse in activiteiten voor financiering accommodatie

Nee                                                                                                                     71%

Ja, maar eerst meer informatie                                                         24% (53)

Ja                                                                                                                           5% (  9)

 

Zou je naar infoavond komen

Nee                                                                                                                     28%

Ja                                                                                                                         72% (151)

 

Mocht je na het bovenstaande te hebben gelezen met vragen zitten?

Deze kunnen gesteld worden via voorzitter@avfortuna.nl en zullen dan naar gelang prioriteit binnen redelijke termijn beantwoord worden. 

Groet, namens bestuur AV Fortuna,

Robbert van Egmond

Voorzitter AV Fortuna

Bestuur Nieuws overzicht