ALV 20 april 2018

Hierbij kondigt het bestuur van AV Fortuna de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) aan. Locatie: Polderpoort restaurant, Tijd: 19:00 - 22:00.

Alle Fortuna-leden zijn hiervoor uitgenodigd. 

LET OP: er komen twee bestuursfuncties beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor meer info.

Concept agenda:

1.Opening en vaststellen agenda.
2.Mededelingen.
3.Vaststellen verslag ALV maart 2017
4.Presentatie (financieel) Jaarverslag.
5.Vaststellen begroting 2018.
6.Kiezen 2 leden Kascontrolecommissie.
7.Voorstellen nieuwe kandidaat bestuursleden.
8.Verkiezingen bestuursleden. 
9.Ereleden, Leden van Verdienste, Ringleverbokaal, Jubilarissen.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.

De jaarverslagen en het concept verslag van de ALV 2017 zijn hier te vinden en alleen beschikbaar voor ingelogde leden (kijk hier voor meer info over inloggen).

Nieuws overzicht