ALV 20 april 2018

Hierbij kondigt het bestuur van AV Fortuna de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) aan. Locatie: Polderpoort restaurant, Tijd: 19:00 - 22:00.

Alle Fortuna-leden zijn hiervoor uitgenodigd. 

LET OP: er komen twee bestuursfuncties beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor meer info.

Concept agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de notulen ALV 17/03/2017
 4. Presentatie Financieel Jaarverslag en vaststellen begroting 2018
 5. Kiezen 2 leden kascommissie
 6. Presentatie verslagen secties
 7. Afscheid bestuursleden
 8. PAUZE
 9. Voorstellen nieuwe kandidaat bestuursleden en aansluitend verkiezing
 10. Eigen Honk
 11. AVG
 12. Fortunaschild, Ringlever Bokaal  en Lid van Verdienste
 13. Jubilarissen
 14. Aanpassen huishoudelijk reglement
 15. Rondvraag
 16. Sluiting 

De jaarverslagen en het concept verslag van de ALV 2017 zijn hier te vinden en alleen beschikbaar voor ingelogde leden (kijk hier voor meer info over inloggen).

Nieuws overzicht