Verslag van ALV

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 29 maart 2019

Afgelopen vrijdag was er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarbij het bestuur verantwoording af heeft gelegd over 2018 en toekomstige plannen heeft toegelicht. Ook werden de Ringleverbokaal baan; Ringleverbokaal weg en het Fortunaschild uitgereikt, daarnaast was er ook aandacht voor de jubilarissen die volgens de ons bekende Atletiek Unie administratie 25 jaar lid waren van de vereniging. 

In totaal waren er circa 50 leden present die zagen hoe we na 5 jaar afscheid namen van onze penningmeester Wim Heijblom en van Rogier Hoogerwerf die twee jaar bestuurslid baan & jeugd atletiek is geweest. De hierboven genoemde bokalen gingen respectievelijk naar Bob den Hartigh en Monique Leentvaart en het schild was voor Marloes Scheek. De jubilarissen die 25 jaar lid zijn waren Anne Griffioen; Twan Kervezee; Jennie Bakker; Marc Heijblom en Rob van Zanten.

Afgelopen jaar was een lastig jaar waarbij de vereniging fors inteerde op haar eigen vermogen en we als bestuur moesten nadenken over de te nemen maatregelen voor 2019. Het verlies wat we moesten noteren was dermate fors (te vinden achter het inlog gedeelte https://www.avfortuna.nl/index.php?page=1892&sessionid=20600048985ca3ae2551c22&hrefid=937746358 ) dat we niet gaan ontkomen aan een contributie aanpassing. Met terugwerkende kracht wordt per 1/1/2019 de afdracht aan de Atletiek Unie naast het lidmaatschap geplaatst en voortaan per eerste kwartaal van elk jaar in rekening gebracht naast de eventuele wedstrijd licentie. Voor het lopende jaar zal deze per volgende kwartaal factuur in rekening worden gebracht..

Naast deze ingrijpende aanpassing van de contributie is er ook een donateurslidmaatschap ingevoerd voor hen die de vereniging een warm hart toebedeeld maar niet meer actief deel wil of kan nemen aan de trainingen en/of krachthonk activiteiten. Dit donateurschap geeft een ALV stem en de gebruikelijke korting bij de verenigingsfitness regeling van de Polderpoort en bedraagt 50% van de contributie senioren. Voor dit donateurschap wordt geen afdracht gedaan naar de AU.

Verder heeft de ALV het bestuur mandaat gegeven om verder te gaan met het ontwikkelen van plannen omtrent onze toekomstige huisvesting. Hiervoor zal wanneer de plannen lopen zoals ze lopen ergens later dit jaar meer informatie over worden verstrekt.

Nieuws overzicht