Vacature voor secretaris

Door privé aangelegenheden heeft de secretaris recent moeten besluiten te stoppen met zijn werkzaamheden en is deze functie binnen de vereniging vacant. Het bestuur is dus op zoek naar een geschikte vervanger welke onderdeel gaat uitmaken van een 7-koppig verenigingsbestuur en 3-koppig dagelijks bestuur. De secretaris binnen onze vereniging is onder meer belast met

  • het voeren van de correspondentie (informatie aanvragen doorzetten naar betreffende verantwoordelijk binnen vereniging)
  • het in goede staat houden van het archief (betreft hoofdzakelijk een digitaal archief)
  • het jaarlijks organiseren van de Algemene Vergadering waaronder het opvragen van verslagen diverse secties en notulen;
  • de verdere door het bestuur na overleg op te dragen werkzaamheden, zoals de voorzitter vervangen bij (externe) bijeenkomsten.
  • de communicatie naar de leden verzorgen in de vorm van frequente nieuwsbrieven en via social media
  • het actief bezighouden (samen met overige bestuursleden) met innovatieve ideeën ter ontwikkeling van de loop/atletiek sport

Tijdsbesteding per week circa 1-5 uur; per maand circa 4-20 uur een en ander hoe je het als secretaris zelf indeelt. Op dit moment worden de activiteiten waargenomen door de voorzitter, deze heeft er ongeveer 4 uur werk per week aan. Gezien de ontwikkelingen en veranderingen binnen de vereniging, de vele projecten en evenementen en de juiste communicatie naar de leden toe zoeken we een communicatief sterk, leergierig en ondernemende secretaris met een mening.

Mocht je meer informatie willen ontvangen stuur een mail naar voorzitter@avfortuna.nl voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Nieuws overzicht