Algemene Ledenvergadering 11-9-2020

Afgelopen vrijdag 11 september werd de uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2019 gehouden in de Grote Kerk aan de Markt te Vlaardingen. Op deze locatie konden we goed de 1,5 meter maatregel hanteren en we hadden de vergadering aantrekkelijker gemaakt door het uitnodigen van een externe spreekster, wat resulteerde in een 60% hogere opkomst. Wellicht dat de presentatie na de pauze ook aanleiding was om te komen, namelijk de bouwcommissie in de persoon van Femke Slooff gaf de stand van zaken weer mbt het o zo verlangde clubhuis.

 

 

Op de vergadering werd Maurice Wielaart bedankt voor zijn inspanningen rondom het coördineren- en opstellen van de corona protocollen wat hem een welgemeend applaus en mooi boeket opleverde. Na het vaststellen van de notulen werd er tijdens de presentatie van de penningmeester soms pittige vragen gesteld en tevens goed gediscussieerd. Op een enkele vraag zal bestuur nog terugkomen. 

Bij het agenda punt van de samenvatting sectie werd terecht opgemerkt dat het verslag van de Weg-sectie ontbrak wat natuurlijk niet de bedoeling was. Naar later bleek het verslag, wat door toenmalig bestuurslid-weg Frederique Welle-Donker nog was opgesteld, zich in de archieven van de secretaris mailbox te bevinden vandaar nu bijgesloten. 

Net voor de pauze hebben we met applaus afscheid genomen van de bestuursleden Henk van Nieuwkerk en Frederique Welle-Donker en er na de open kandidaatstelling voor beide bestuursfuncties behandeld. Gelukkig heeft Mariëlle Heij zich bereid gevonden om bestuurslid baan-jeugd te worden en zijn we nu alleen nog op zoek naar een bestuurslid voor de Weg sectie. Zie https://www.avfortuna.nl/index.php?page=2151&sid=2 voor meer informatie.

Ook hebben we de jaarlijkse Ringlever bokalen en het Fortunaschild uitgereikt aan respectievelijk Levi Verver voor zijn algemene prestaties en die op de discus in het bijzonder; aan Robin Hassing voor haar prestaties breed en op de (indoor) horden in het bijzonder en het Fortunaschild ging naar Jan Louter voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. In de bijlage de foto's.

Er hebben zich leden gemeld voor het vormen van een sponsor- en feestcommissie; een lid dat toe wil treden tot de WOC-weg en een baanatleet die zich voor de kledingcommissie heeft aangemeld waar wij als bestuur erg blij van worden. Nu zoeken we nog leden die zich willen aanmelden voor de schoolsport en overige vacatures.

We sloten af met een coronaproof borrel en gaan de ALV als bestuur eens goed evalueren.

Groet, namens bestuur, Robbert van Egmond

 

Downloads:

Nieuws Overzicht