Intentieverklaring

Intentieverklaring atletiekbaan

Begin juli hebben wij als bestuur een intentieverklaring getekend met de gemeente Vlaardingen en de Stichting Vlaardingen Sport. Wij hebben als partijen vastgelegd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om na 2024 de atletiekbaan te verhuizen naar een andere locatie binnen de gemeente of op de huidige locatie te behouden. Feit is dat in de meerjarenbegroting van de gemeente is vastgelegd dat er in de periode na 2024 een beslissing genomen moet worden over de vervanging-, dan wel volledige renovatie van de atletiekbaan daar deze dan aan het eind van zijn levensduur is. 

Wij gaan dus samen met deze partijen onderzoeken of het economisch haalbaar is de atletiekbaan op de huidige locatie te renoveren/opnieuw aan te leggen, op de bekende voormalige vuilnisbelt of dat het verstandiger is deze baan elders in de gemeente op een stabielere ondergrond aan te leggen. Daar wij allen al reeds langere tijd verlangen naar een eigen clubhuis, is de bouwcommissie nu aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn een tijdelijke accommodatie te realiseren naast de baan. Het is economisch niet verantwoord om te kiezen voor een permanente eigen accommodatie daar wij als vereniging niet zeker weten of wij over vijf jaar nog steeds op de huidige locatie verblijven.

Zoals het er nu uitziet is het de bedoeling dat wij op 3 september een info avond houden, dit kan online zijn of op locatie in de nabijheid van de atletiekbaan.

Mocht je meer informatie willen dan kan je een mail sturen naar voorzitter@avfortuna.nl

Nieuws Overzicht