Bijzondere ALV vrijdag 24 september en verslag Voorlichtingsavond Huisvesting 3 september

Op vrijdag 3 september jl  was er een online voorlichtingsavond  betreft de plannen voor huisvesting van onze vereniging.  Het verslag is beschikbaar op de website voor leden die zijn ingelogd ( Ga naar Vereniging > Bestuursoverleg en handleidingen)

Op vrijdag 24 september (let op een week later dan eerder gemeld) is er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering  (B ALV) waar de vereniging wordt gevraagd te stemmen op de diverse scenario's voor huisvesting. Deze vergadering is online en begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de B ALV kan bij de secretaris (secretaris@avfortuna.nl).

 

Op vrijdag 3 september is er een voorlichtingsavond geweest omtrent de huisvesting van de baan alsmede een eigen accommodatie. Er zijn 3 onderwerpen besproken te weten: Intentieverklaring Gemeente Vlaardingen en AV Fortuna,  plannen van de Polderpoort en Eigen Accommodatie. Na het delen van de informatie konden de leden vragen stellen over de onderwerpen.

Het verslag kunt u downloaden bij Vereniging > Bestuursoverleg en handleidingen

Op vrijdag 24 september vindt er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering plaats om te stemmen over de plannen. Deze vergadering zal online plaatsvinden en aanmelden dient vooraf plaats te vinden. Aanvang is 19.30uur. Aanmelden bij secretaris@avfortuna.nl. Zonder aanmelding vooraf is er geen toegang. De link voor toegang tot de vergadering wordt uiterlijk 1 dag voor aanvang van de vergadering verzonden naar het email adres dat is opgegeven.

U kunt vragen indienen omtrent dit onderwerp tot uiterlijk vrijdag 17 september. Deze vragen zullen dan beantwoord worden voorafgaande aan de stemming op 24 september. Vragen kunt u indienen bij secretaris@avfortuna.nl

Uiterlijk vrijdag 17 september zullen de stukken voor de B ALV met u gedeeld worden. Dit is 1 week voor aanvang, in plaats van 2, maar de aanwezigen leden hebben dit goedgekeurd op de informatie avond op 3 september. Dit omdat naar verwachting niet alle informatie 2 weken voor aanvang beschikbaar zal zijn.

 

Nieuws Overzicht