Lidmaatschap en kennismaken

Hoe kun je kennismaken met AV Fortuna?

Voordat je lid kunt worden van AV Fortuna, is het handig om te beoordelen of deze sport geschikt is voor jou en of jij geschikt bent voor deze sport. Hiervoor kennen wij de volgende wegen:

  • Proefltrainingen:
    •  Als baan- en jeugdatleet kun je vier weken meetrainen met een voor jou geschikte groep. Informatie over de diverse groepen vind je op de pagina baan/jeugdatletiek, op een trainingsavond/-ochtend en eventueel via de Coördinator Pupillen en C/D-junioren. Stuur voor aanvragen van proeflessen een mailtje naar Coordinator Pupillen en C/D junioren en vermeld altijd geboortejaar.
    • Ook ervaren wegatleten (hardlopen én wandelsport) kunnen eerst vier weken meetrainen in een voor hen geschikte groep. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de trainer van de groep waarin ze willen meetrainen (zie pagina wegatletiek) of mailen naar de Coördinator Wegatletiek. 
  • Startersclinic wegatletiek: Voor beginnende wegatleten organiseren we een aantal keer per jaar een Startersclinic. Door hieraan mee te doen krijg je een idee wat lopen inhoudt en op welk nivo je verder kunt. Na deze clinic kun je via de trainers lid worden van AV Fortuna.

Hoe word je lid van AV Fortuna?

Aanmelden kan via het  digitale inschrijfformulier. Op de pagina Ledeninformatie kun je allerlei relevante informatie over het lidmaatschap vinden (zoals informatie over het clubtenue, enkele voordelen die je hebt als je lid wordt en over vrijwilligerswerk).

Hoe meld je je af als lid van AV Fortuna?

Als lid van AV Fortuna heb je toegang tot je eigen gegevens. Door in te loggen met je email account kun je deze bekijken en wijzigen. Voor afmelden vink je de knop “Beëindigen lidmaatschap” aan. Bij het opslaan wordt dit doorgegeven aan de ledenadministratie. Eventueel kun je je opzegging ook mailen aan de ledenadministratie (ledenadministratie@avfortuna.nl)

Er zijn een aantal regels:

  • Het lidmaatschap kan per kwartaal opgezegd worden. Dit moet geschieden voor het begin van de laatste maand van een kwartaal (dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Je mag door blijven trainen tot het einde van het kwartaal. 
  • Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten.
  • Afmeldingen via de trainer worden niet in behandeling genomen.
  • Afmelding wordt alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.

Enkele verduidelijkingen aangaande het lidmaatschap:

Wedstrijdlicentie: Voor het verschil tussen wedstrijd lid en recreant zie deze link.