Gedragsregels

  1. Binnen AV Fortuna behandelen we elkaar met respect en creëren we met elkaar een veilige omgeving waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen.
  2. Daar hoort geen grof taalgebruik bij en ook geen seksueel getinte opmerkingen. Dit geldt ook voor alle vormen van social media.
  3. Alle trainers en bestuursleden overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  4. Trainers gaan geen ongewenste contacten aan met atleten buiten de trainingen. Uiteraard geldt dat ook voor de atleten richting trainers.
  5. Het niet functioneel aanraken van atleten moet worden voorkomen.
  6. Zowel trainers als atleten dragen zorg voor het netjes achterlaten van de accommodatie (kleedkamers en de baan).
  7. Atleten en trainers gedragen zich als verantwoordelijke weggebruikers.
  8. In een open en veilige sportomgeving kunnen we elkaar er op aanspreken als er niet aan deze gedragsregels wordt voldaan. Bij overtreding kan een vertrouwenspersoon worden geraadpleegd.
  9. Het gebruik van de atletiekbaan kent haar eigen regels zoals verwoord op het informatiebord bij de toegang van de baan. De baanregels zijn opgesteld voor de veiligheid van alle gebruikers.
Officiële stukken Overzicht