Contributie

Een nieuw lid betaalt eenmalig de inschrijvingskosten van €12,50.
De contributie is per kwartaal per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober verschuldigd.
Wedstrijdleden betalen bovendien jaarlijks per 1 januari de licentiekosten.
 
Eventuele contributiewijzigingen worden jaarlijks na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Contributie 2019

Categorie

Leeftijd

Contributie
per kwartaal

Licentie
per jaar

Minipupil

5 jr en 6 maanden        

€ 34,10

 -

Pupil

8-11 jr

€ 34,10

€   8,15

Junior C/D

12-15 jr  

€ 36,55

€ 14,50

Junior A/B

16-19 jr  

€ 40,90

€ 14,50

Senior baan-/wegatleet

> 19 jr

€ 45,25

€ 23,20

Senior baan-/wegatleet (recr.)

> 19 jr

€ 45,25

 -


Familiecontributie
Indien er meer leden uit een gezin die op hetzelfde adres wonen lid zijn van AV Fortuna, dan kan berekend worden of familiecontributie goedkoper is dan de afzonderlijke contributies opgeteld. De familiecontributie bedraagt € 114,00 per kwartaal. De licentiekosten moeten echter wel apart betaald worden.

Licentie
Het kan nodig zijn om een wedstrijdlicentie aan te schaffen. Een licentie is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan wedstrijden die onder de voorwaarden van de Atletiekunie worden georganiseerd. Voor pupillen en junioren is een licentie verplicht. Minipupillen zijn wel ingeschreven als wedstrijdlid, maar betalen geen licentiekosten omdat zij nog niet aan officiële wedstrijden meedoen. Voor deelname aan prestatielopen is geen licentie vereist. 

Betaling
De contributie kan uitsluitend per kwartaal en via automatische incasso worden betaald. De contributie-inning wordt automatisch geïncasseerd bij het begin van elk kwartaal. De jaarlijkse licentiekosten worden aan het begin van het jaar bij de factuur voor het eerste kwartaal geïncasseerd.