Contributie

 
De contributie is per kwartaal per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober verschuldigd. Wedstrijdleden betalen bovendien jaarlijks per 1 januari de licentiekosten.
 
Eventuele contributiewijzigingen worden jaarlijks na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Contributie 2019

Categorie

Leeftijd

Contributie
per kwartaal

AU afdracht
per jaar

Wedstrijd licentie
per jaar

Minipupil

5 jr en 6 maanden        

€ 34,10

 -

 

Pupil

8-11 jr

€ 34,10

€ 15,05

€   8,15

Junior C/D

12-15 jr  

€ 36,55

€ 15,90

€ 14,50

Junior A/B

16-19 jr  

€ 40,90

€ 15,90

€ 14,50

Senior baan-/wegatleet

> 19 jr

€ 45,25

€ 17,20

€ 23,20

Senior baan-/wegatleet (recr.)

> 19 jr

€ 45,25

€ 17,20

 

Donateurschap   

   

€ 23,-

   
 
Donateurschap
Het donateurschap staat voor iedereen open die de vereniging een warm hart toedraagt maar ook voor leden die niet meer deelnemen aan trainingsactiviteiten vanwege leeftijd of andere omstandigheden uitgezonderd blessures. Men behoudt hiermee de verenigingsfitness korting en stemrecht ALV, daarbij wordt het zeer op prijs gesteld dat men zich beschikbaar stelt voor vrijwilligerswerk als zijnde hulp bij Schoolsportdagen, evenementen en andere activiteiten. U wordt hiervoor dan actief voor benaderd. De contributie bedraagt 50% van het senioren bedrag, afgerond op hele Euro's naar boven en er is geen afdracht naar de AtletiekUnie.

Familiecontributie
Indien er meer leden uit een gezin die op hetzelfde adres wonen lid zijn van AV Fortuna, dan kan berekend worden of familiecontributie goedkoper is dan de afzonderlijke contributies opgeteld. De familiecontributie bedraagt € 114,00 per kwartaal. De licentiekosten moeten echter wel apart betaald worden.

Wedstrijdlicentie
Het kan nodig zijn om een wedstrijdlicentie aan te schaffen. Een licentie is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan wedstrijden die onder de voorwaarden van de Atletiek Unie worden georganiseerd. Voor pupillen en junioren is een licentie verplicht. Minipupillen zijn wel ingeschreven als wedstrijdlid, maar betalen geen licentiekosten omdat zij nog niet aan officiële wedstrijden meedoen. Voor deelname aan prestatielopen is geen licentie vereist. 
 
AtletiekUnie afdracht
Ieder actief trainend lid van de vereniging vanaf pupil betaald naast contributie eenmaal per jaar de bijdrage aan de Atletiek Unie. Voor deze bijdrage ben je automatisch verzekerd tegen ongevallen en zorg je ervoor dat de overkoepelende Atletiek Unie kan voortbestaan. Deze bijdrage wordt elk jaar in het eerste kwartaal bij de contributie nota geïncasseerd. Nieuwe leden betalen naar evenredigheid op moment van inschrijven.
 
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50

Betaling
De contributie kan uitsluitend per kwartaal en via automatische incasso worden betaald. De contributie-inning wordt automatisch geïncasseerd bij het begin van elk kwartaal. De eventuele jaarlijkse licentiekosten en de afdracht Atletiek Unie worden aan het begin van het jaar bij de factuur voor het eerste kwartaal geïncasseerd.