Contributie

Contributie m.i.v. 1 april 2024

Categorie Geboortejaar Inschrijfgeld Contributie AV Fortuna Contributie Atletiekunie Wedstrijd licentie
    Betaling eenmalig Betaling per kwartaal Betaling per jaar Betaling per jaar
Minipupil 2017 en later €17,50 €42,80    
Pupil 2013 t/m 2016 €17,50 €42,80 €16,45 €9,50
Junior C/D 2009 t/m 2012 €18,50 €47,85 €17,35 €16,90
Junior A/B 2005 t/m 2008 €18,50 €52,95 €17,35 €16,90
Senior wedstrijdatleet baan 2004 en eerder €20,00 €57,85 €18,80 €27,00
Senior wedstrijdatleet weg 2004 en eerder €20,00 €53,40 €18,80 €27,00
Senior recreant baan 2004 en eerder €20,00 €57,85 €18,80  
Senior recreant weg 2004 en eerder €20,00 €53,40 €18,80  
Student   €20,00 €13,10 €18,80 €25,35
Wandelaar 2004 en eerder €20,00 €53,40 €18,80  
Donateur     €13,50    

  

Basiscontributie
De kosten van het lidmaatschap bestaan uit een verenigingscontributie die elk kwartaal geïncasseerd wordt en jaarlijks aangevuld met een bondslidmaatschap Atletiek Unie en eventueel een wedstrijd licentie. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar indien nodig aangepast na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op stemrecht tijdens de ALV en korting op fitness bij Sportcentrum de Polderpoort.

Familiecontributie
Indien er drie of meer leden uit één gezin (op hetzelfde adres) lid zijn van AV Fortuna dan bestaat de mogelijkheid om familiecontributie aan te vragen. De familiecontributie bedraagt € 114,00 per kwartaal en kan worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Het gaat daarbij alleen om de ledencontributie, dus inschrijfgeld, wedstrijdlicentie en het bondslidmaatschap van de Atletiek Unie vallen daar niet onder.

Ondersteuning bij contributie
Blijft er geen geld over voor het betalen van contributie? Lees dan verder naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning via:
.      Het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
.      Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor 18 jaar en ouder.

Atletiek Unie bondslidmaatschap
Ieder lid van de vereniging wordt automatisch ook lid van de Atletiek Unie waarna men een digitale ledenpas ontvangt. Het bondslidmaatschap van de Atletiek Unie wordt bij elke eerste contributienota van een nieuw kalender jaar in rekening gebracht of wanneer men zich inschrijft als nieuw verenigingslid. De hoogte hangt af van de leeftijd categorie waarin men valt.
Voordelen van lid zijn van de overkoepelende Atletiek Unie zijn onder andere:
.      Recht op de ledenprijs voor het volgen van opleidingen.
.      Recht op de ledenprijs voor congressen en/of themadagen.
.      Korting op tickets voor de Nederlandse Kampioenschappen.
.      10% korting bij veel hardloopspeciaalzaken op vertoon van je digitale ledenpas.
.      Voor alle verenigingen en leden zijn er collectieve verzekeringen afgesloten. Alle leden van de Atletiek Unie zijn bijvoorbeeld verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens deelname aan trainingen en wedstrijden.
De hoogte van het bondslidmaatschap wordt ieder jaar door de ledenraad van de Atletiek Unie vastgesteld.

Atletiek Unie wedstrijdlicentie
Het kan nodig zijn om een wedstrijdlicentie aan te schaffen. Een licentie is noodzakelijk om deel te nemen aan wedstrijden die onder de voorwaarden van de Atletiek Unie worden georganiseerd. Voor pupillen, junioren en senioren (geen recreant) is een licentie verplicht, minipupillen zijn hiervan vrijgesteld. Voor recreanten die deelnemen aan prestatielopen of andere niet wedstrijden is geen licentie vereist.

Student
Een student studeert aantoonbaar aan het MBO, HBO of de Universiteit. 

Donateurs lidmaatschap
Donateurs lidmaatschap betekent een lidmaatschap met stemrecht ALV. Je mag dan niet deelnemen aan de trainingen en geen gebruik maken van de faciliteiten bij Fortuna. Ook de korting bij de Polderpoort geldt dan niet. Daarnaast wordt het op prijs gesteld dat men zich beschikbaar stelt als vrijwilliger ten dienste van Fortuna bij organisatie schoolsportdagen; evenementen en andere activiteiten waar vrijwilligers nodig kunnen zijn. Er is geen lidmaatschap van de Atletiek Unie van toepassing en men krijgt ook de nieuwsbrief per mail.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bestaat uit een bedrag dat onder andere in rekening wordt gebracht door de Atletiek Unie voor administratieve werkzaamheden. Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij inschrijving en eventueel jaarlijks aangepast.

Betaling
De contributie kan uitsluitend per kwartaal en via automatische incasso worden betaald. Deze wordt voor aanvang van elk kwartaal automatisch geïncasseerd. De bedragen voor de wedstrijdlicentie- en afdracht Atletiek Unie worden meegenomen bij de eerste contributienota van elk nieuw kalenderjaar of bij de eerste nota indien men in de loop van een jaar lid wordt.