Onderhoud aan de baan

Vandaag is de Gemeente gestart met onderhoud- en reparatiewerkzaamheden op de baan. De komende drie weken zijn dat vooral werkzaamheden op het middenterrein en in weken 20 en 21 wordt de rondbaan aangepakt. Het kan dus zijn dat delen van de baan tijdelijk niet te gebruiken zijn, houd daar dus rekening mee.

Nieuws Overzicht