Lidmaatschap

Hoe word je lid van AV Fortuna?

Voordat je lid kunt worden van AV Fortuna, is het handig om te beoordelen of deze sport geschikt is voor jou en of jij geschikt bent voor deze sport. Hiervoor kennen wij twee wegen:

  • Een aantal malen per jaar start er voor de wegatleten een lopersclinic. Door hieraan mee te doen krijg je een idee wat lopen inhoudt en op welk nivo je verder kunt. Na deze clinic kun je via de trainers lid worden van AV Fortuna.
  • Voor baan/jeugd atleten en voor mensen met ervaring is er een andere weg. Je kunt vier weken meetrainen met een voor jou geschikte groep. Daarna kun je jezelf aanmelden als lid van AV Fortuna via de website. Informatie over de diverse groepen vind je op de site, op een trainingsavond/-ochtend en eventueel via info@avfortuna.nl.

Informatieblad voor nieuwe Leden.

  • Klik hier voor de informatie.

Hoe meld je je af als lid van AV Fortuna?

Als lid van AV Fortuna heb je toegang tot je eigen gegevens. Door in te loggen met je email account kun je deze bekijken en wijzigen. Voor afmelden vink je de knop “Beëindigen lidmaatschap” aan. Bij het opslaan wordt dit doorgegeven aan de ledenadministratie.

Er zijn een aantal regels:

  • Beëindigen moet geschieden voor het begin van de laatste maand van een kwartaal. Je mag door blijven trainen tot het einde van het kwartaal. Dat wil zeggen dat wanneer je het vierde kwartaal geen lid meer wilt zijn van AV Fortuna, dan moet je dit voor 1 september via een mutatie kenbaar hebben gemaakt.
  • Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten.
  • Afmeldingen via de trainer of via mail worden niet geaccepteerd.
  • Afmelding wordt alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.

Enkele verduidelijkingen aangaande het lidmaatschap:

Wedstrijdlicentie: Voor het verschil tussen wedstrijd lid en recreant zie deze link.

 

Categorie

leeftijd

wedstrijdlicentie

Minipupil

7jr         

ja

Pupil

8-11jr

ja

Junior C/D

12-15jr  

ja

Junior A/B

16-19jr  

ja

Senior baanatleet

> 19jr

ja

Senior baanatleet (recr.)

> 19jr

nee

Senior wegatleet

> 19jr

ja

Senior wegatleet (recr.)

> 19jr

nee

  • Als jeugdlid moet je altijd een wedstrijdlicentie hebben. Dit omdat AV Fortuna mee doet met de jeugdcompetitie. Dit geldt niet voor de mini pupillen. Zij staan wel als wedstrijd lid ingeschreven maar dit heeft geen consequenties
  • Als senior kun je je als wedstrijd lid aanmelden. Doe je mee met de baancompetitie, dan is het verplicht. In alle andere gevallen staat het je vrij. Voor het verschil tussen wedstrijd lid en recreant zie deze link.

 

Downloads: