Locatie-onderzoek atletiekbaan

Zoals toegelicht in de ALV wordt in september 2024 de baan afgekeurd voor wedstrijdatletiek vanwege de vele verzakkingen omdat de baan bij aanleg niet is onderheid. Er hebben in het verleden reeds herstelwerkzaamheden plaatsgevonden, maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat de baan opnieuw verzakt. Op verzoek van de gemeenteraad laat de gemeente nu zowel voor de atletiekbaan als zwembad een locatie-onderzoek uitvoeren om investeringsbesluiten op te kunnen baseren.

In het kader van dit onderzoek wordt zowel gesproken met alle stakeholders individueel, als een bewonersonderzoek uitgevoerd. Binnen de vereniging hebben we onze inhoudelijke lijn afgestemd binnen de begeleidingscommissie. Deze lijn als is als volgt: 

AV Fortuna heeft geen voorkeurspositie voor locatie maar wil deze juist op basis van het locatie-onderzoek vaststellen. Er is namelijk nog veel onduidelijk over de mogelijkheden, kosten en regelgeving m.b.t. verschillende locaties en de mogelijkheden van renovatie. Zwaarwegende wensen van onze vereniging voor de voorkeurspositie zijn:

- Een onderheide atletiekbaan met tenminste dezelfde faciliteiten bij de accommodatie waarover wij nu als vereniging beschikking hebben (denk aan opslag van materialen, wedstrijdsecretariaat/bestuursruimte, krachthonk, kleedkamers).

- Mogelijkheid voor het realiseren van een eigen clubgebouw voor terugkeer eigen identiteit/binding in vereniging en bijbehorende ledengroeipotentie.

- Voldoende ruimte voor het realiseren van een indoor(sprint)trainingshal (evt in combinatie met enkele van bovengenoemde faciliteiten).

Daarnaast hebben we enkele aandachtspunten voor planning en proces naar voren gebracht.

- Beschikbaarheid van een goedgekeurde atletiekbaan is noodzakelijk per voorjaar 2025 vanwege de start van het outdoor seizoen. 

- Verhuizen heeft als voordeel dat we niet tijdelijk zonder eigen accommodatie komen te zitten, mits we de garantie krijgen dat we de huidige baan beschikbaar hebben voor trainingen en alle schoolsportdagen in Vlaardingen tot dat de nieuwe baan gebruiksklaar is opgeleverd.  We hebben afgelopen winter en voorjaar ervaren welke uitdagingen dat meebracht voor PAC Rotterdam. 

- Wij zouden in het locatie-onderzoek ook graag meegenomen zien in hoeverre regelgeving rondom luchtkwaliteit, geluid en stikstof van invloed zijn op de verschillende locaties zodat we later in het proces niet voor verrassingen komen te staan, die tot vertraging in besluitvorming of realisatie leiden.
 
We raden alle leden natuurlijk van harte aan om de enquête in te vullen via: www.vlaardingen.nl/denkmee. Voor evt vragen en/of suggesties graag Anne Griffioen even aanspreken op de atletiekbaan of mailen naar: bestuurslid-accommodatie@avfortuna.nl
Nieuws Overzicht