Jeugd algemene Informatie

Enthousiaste jeugdafdeling
AV Fortuna heeft een grote jeugdafdeling. Vanaf 5 jaar en 6 maanden kunnen kinderen al kennismaken met de veelzijdigheid van de atletieksport. Een team van zeer enthousiaste jeugdtrainers begeleidt de jonge atleten. Vooral op jonge leeftijd is het belangrijk om zo veel mogelijk onderdelen te beoefenen, zodat de verschillende basisbewegingen aangeleerd en verbeterd kunnen worden. Naarmate de kinderen ouder worden, komen steeds andere onderdelen op het programma te staan. Zo wordt de bal ingeruild voor de speer en de discus. Ook hordelopen en het hink-stapspringen komen er dan bij. Daarnaast gaan zij zich specialiseren. Bijvoorbeeld in een bepaald loopnummer dat iemand leuk vindt of een technisch nummer waarvoor een atleet geboren lijkt. En dat alles binnen een gezellige, sportieve groep waar iedereen elkaar toejuicht. Daarnaast organiseert AV Fortuna tal van extra activiteiten voor de jeugd, zoals een kampweekend, spel- en feestavonden en de huldiging van de clubkampioenen. Voor meer informatie over onze jeugdafdeling kunt u contact opnemen met een van onze trainers.

Indeling per categorie
Zoals bij veel andere sporten heeft ook atletiek een indeling per leeftijdscategorie. De jongste leden zijn de pupillen vanaf 5 jaar en 6 maanden, daarna volgen de C/D-junioren van 12 tot 15 jaar en de A/B-junioren van 16 tot 19 jaar. Het jaar waarin een atleet 20 jaar wordt, gaat hij of zij over naar de senioren. Per categorie zijn de afstanden en de zwaarte van de materialen verschillend. Een pupil werpt met lichtere materialen dan een junior of senior. De datum waarop jeugdatleten overgaan naar een andere categorie is altijd 1 november. 

Indeling leeftijdscategorieën (geldend van 1 oktober 2023 - 1 oktober 2024)

Categorieleeftijd
Mini-pupillen die de leeftijd hebben van 5 jaar en 6 maanden
C-pupillen geboren in 2016
B-pupillen geboren in 2015
A1-pupillen geboren in 2014
A2-pupillen geboren in 2013
D1-junioren geboren in 2012
D2-junioren geboren in 2011
C1-junioren geboren in 2010
C2-junioren geboren in 2009
B1-junioren geboren in 2008
B2-junioren geboren in 2007
A1-junioren geboren in 2006
A2-junioren geboren in 2005