Officiƫle regels van AV Fortuna

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Deze statuten zijn notarieeel vastgelegd en in de ALV goedgekeurd. De laatste versie is van 4 maart 2015.

Het huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij de vereniging. Deze regels ondersteunen de statuten. De laatste aanpassing is gemaakt tijdens de ALV maart 2023

In het beleidsplan staan de plannen betreffende het te voeren beleid. De vereniging omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. Dit beleidsplan is op de ALV van 4 maart 2015 goedgekeurd.

Bijlage beleidsplan;

 

In de gedragsregels wordt aangegeven hoe wij ons als leden van AV Fortuna dienen te gedragen tegenover andere leden en hoe we omgaan met de accommodatie. 

In deze regels wordt aangegeven hoe atleten en trainers zich dienen te gedragen tijdens gebruik van de baan van AV Fortuna.

 

 

Lees meer

Gedragsregels

  1. Binnen AV Fortuna behandelen we elkaar met respect en creëren we met elkaar een veilige omgeving waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen.
  2. Daar hoort geen grof taalgebruik bij en ook geen seksueel getinte opmerkingen. Dit geldt ook voor alle vormen van social media.
  3. Alle trainers en bestuursleden overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  4. Trainers gaan geen ongewenste contacten aan met atleten buiten de trainingen. Uiteraard geldt dat ook voor de atleten richting trainers.
  5. Het niet functioneel aanraken van atleten moet worden voorkomen.
  6. Zowel trainers als atleten dragen zorg voor het netjes achterlaten van de accommodatie (kleedkamers en de baan).
  7. Atleten en trainers gedragen zich als verantwoordelijke weggebruikers.
  8. In een open en veilige sportomgeving kunnen we elkaar er op aanspreken als er niet aan deze gedragsregels wordt voldaan. Bij overtreding kan een vertrouwenspersoon worden geraadpleegd.
  9. Het gebruik van de atletiekbaan kent haar eigen regels zoals verwoord op het informatiebord bij de toegang van de baan. De baanregels zijn opgesteld voor de veiligheid van alle gebruikers.