Locatie-onderzoek atletiekbaan gepubliceerd

In augustus berichtten we middels dit bericht over het locatie-onderzoek atletiekbaan. Het locatie-onderzoek is hier gepubliceerd. In de raadscommissievergadering van 14 maart wordt het locatie-onderzoek besproken met de commissie van de gemeenteraad. De raadsleden krijgen een presentatie over de uitkomst van de uitgevoerde locatiestudie, conclusies, adviezen en vervolgstappen. 

Het bestuur van AV Fortuna heeft kennis genomen van de studie en ziet de door ons geleverde input goed terug in het rapport. Wij ondersteunen van harte de voorkeurslocatie voor de nieuwe atletiekbaan. Wij zullen de beeldvormende vergadering en de daaruit komende vervolgstappen met veel interesse volgen. De vergadering is openbaar en zowel digitaal als op het stadhuis op de publieke tribune te volgen.

In afwachting van de vervolgstappen zijn en gaan we met de gemeente in gesprek over hoe we de atletiekbaan in gebruik kunnen houden tot de gerenoveerde of nieuwe atletiekbaan gereed is. De gevolgen van de verzakkingen leiden steeds prominenter tot uitdagingen voor het beoefenen van onze sport.

Nieuws Overzicht